Jednostavna nabava u 2020. godini
Naziv objave
Datum objave
Rok za dostavu
Status postupka
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Plana razmještaja i funkcionalne organizacije prostora službi Zadarske županije i prometa unutar kompleksa zgrada
24.09.2020
30.09.2020
U tijeku
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave vodoistražnih radova
09.09.2020
21.09.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Biogradu na moru
03.09.2020
09.09.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika srednjih škola - Srednja škola Gračac
31.08.2020
07.09.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova SN Baštica
24.08.2020
04.09.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave tonera i tinti
14.08.2020
25.08.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave izrade i postavljanja računalne instalacije u Biogradu
24.07.2020
30.07.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji sanitarnog čvora u Biogradu
22.07.2020
28.07.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži – mobilne usluge
02.06.2020
09.06.2020
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga
31.03.2020
07.04.2020
Završen

Ispis   E-mail