Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade i uređenju okoliša s hortikulturom na Babindubu - Centar za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije (Hospicij)