Postupak jednostavne nabave radova na demontaži i montaži klima uređaja