Jednostavna nabava u 2019. godini

Naziv objave
Datum objave
Rok za dostavu
Status postupka
Ponovljeni poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika za Centar za paliativnu skrb Zadarske županije – Hospicij Babindub
24.12.2019
07.01.2020
Završen
Ponovljeni poziv na dostavu ponude nabava arhivskih metalnih polica
27.11.2019
04.12.2019
Završen
Ponovljeni poziv na dostavu ponude izvođenje radova na sanaciji ograde oko zgrade Doma Zadarske županije
25.11.2019
02.12.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude nabava vina za potrebe protokola
21.11.2019
27.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude - izrada Plana djelovanja civilne zaštite Zadarske županije
13.11.2019
20.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade na kat. čest. 3686/5, k.o. Zadar
07.11.2019
15.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade na kat. čest. 3686/4, k.o. Zadar
07.11.2019
15.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade na kat. čest. 3686/6, k.o. Zadar
07.11.2019
15.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade na kat. čest. 5950/2, k.o. Zadar
07.11.2019
15.11.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude za uslugu izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti 2020.-2022. i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020.
29.10.2019
12.11.2019
Završen

Ispis   E-mail