Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zadarske županije