Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge hidrogeoloških istraživanja krškog vodonosnika zahvaćenog za javnu vodoopskrbu na Dugom otoku (Žmansko polje) radi uspostave zona sanitarne zaštite