Jednostavna nabava u 2018. godini

Naziv objave
Datum objave
Rok za dostavu
Status postupka
Poziv na dostavu ponude nabava radova na arheološkom istraživanju na lokalitetima Kašić-Manastirine i Kašić-Razbojine
28.12.2018
15.01.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge najma uređaja
31.12.2018
11.01.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade dokumentacije Prilagodbe osnivanju organizacija proizvođača u uzgoju školjaka sukladno novom Pravilniku o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
31.12.2018
07.01.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave higijenske papirnate konfekcije i sredstava za čišćenje
20.12.2018
28.12.2018
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na uklanjanju građevina na kat. čest. 4929/6, k.o. Zadar
18.12.2018
24.12.2018
Završen
Poziv na dostavu ponuda usluge izrade Programa mjera za razvoj otoka Zadarske županije
11.12.2018
18.12.2018
Završen
Poziv na dostavu ponuda Usluga izrade Novelacije plana navodnjavanja Zadarske županije
28.11.2018
05.12.2018
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju
20.11.2018
29.11.2018
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade Studije analize potreba postavljanja električnih punionica
20.11.2018
28.11.2018
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave protokolarnih darova
08.11.2018
13.11.2018
Završen

Ispis   E-mail