Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na uređenju ordinacije na adresi Frane Alfirevića 8, Zadar