Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave izrade projektne dokumentacije krajobraznog uređenja oko zgrade Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije na Babindubu