Postupak jednostavne nabave građevinsko-obrtničkih radova na adaptaciji prostora u zgradi na adresi Ivana Mažuranića 32, Zadar