Zajednički postupak nabave usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika

Evidencijski broj nabave: VN-3-18
Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0037013
Datum slanja: 31.12.2018.
Datum dostave: 12. 2. 2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2374825