Zajednički postupak nabave usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika

  • Evidencijski broj nabave: VN 3-18
  • Datum objave 20.12.2018. godine
  • Datum završetka 27.12. 2018. godine

LINK: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2351026