Radovi na izgradnji nove zgrade Centra novih tehnologija

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0032295
  • Evidencijski broj nabave: MN-5-18
  • Datum objave: 20.11.2018.
  • Datum završetka: 29.1.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2235300