Zajednički postupak nabave naftnih derivata loživo ulje (LU EL i LU S-I) za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika

Evidencijski broj nabave: VN-1-18

Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0021905

Datum slanja: 5.9.2018.

Datum dostave: 12.10.2018. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2039887