Zajednički postupak nabave naftnih derivata - loživo ulje (LU EL i LU S-I) za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika

  • Evidencijski broj nabave: VN-1-18
  • Datum objave: 27.8.2018.
  • Datum završetka: 4.9.2018.

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2013816