Nabava poštanskih usluga

  • Broj objave u EOJN: 2018/S F21-0022167
  • Evidencijski broj nabave: MN-16-18
  • Datum objave: 14.8. 2018.
  • Datum dostave: 29.8.2018. do 10:00 sati
Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1982303