Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga

  • Evidencijski broj nabave: MN-7-24
  • Broj objave: 2024/S F02-0005222
  • Datum slanja: 27.5.2024.
  • Datum dostave:  19.6.2024. do 13:30
  • Poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/11414