Radovi na uređenju školskog igrališta OŠ Nikole Tesle Gračac

  • Evidencijski broj nabave: MN-13-24
  • Broj objave: 2024/S F02-0005167
  • Datum slanja: 24.5.2024.
  • Datum dostave:  25.6.2024. do 14:30
  • Poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/11360