Izvođenje radova na sanaciji krova zgrade PŠ Ljubač

  • Evidencijski broj nabave: MN-12-24
  • Broj objave: 2024/S F02-0005146
  • Datum slanja: 24.5.2024.
  • Datum dostave:  19.6.2024. do 14:30
  • Poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/11306