Radovi na uređenju školskog igrališta OŠ Nikole Tesle Gračac