Poštanske usluge za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika

  • Evidencijski broj nabave: VN-1-24
  • Broj objave: 2024/S F21-0000153
  • Datum slanja: 27.3.2024.
  • Datum dostave:  16.4.2024. do 10:00
  • Poveznica:  https://eojn.hr/tender-eo/5520