Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga

  • Evidencijski broj nabave: MN-7-24
  • Broj objave: 2024/S F02-0002319
  • Datum slanja: 15.3.2024.
  • Datum dostave: 8.4.2024. do 14:30
  • Poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/4534