Nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac-linija sjever, linija istok

  • Evidencijski broj nabave: MN-3-24
  • broj objave: 2024/S F02-0001887
  • Datum slanja: 5.3.2024.
  • Datum dostave:  3.4.2024. do 14:00
  • poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/3005