Nabava usluge izrade Strategije razvoja turizma Zadarske županije do 2030. godine

  • Evidencijski broj nabave: MN-11-24
  • broj objave: 2024/S F02-0001172
  • Datum slanja: 16.2.2024.
  • Datum dostave:  12.3.2024. do 14:00
  • poveznica: https://eojn.hr/tender-eo/2352