Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga

  • Evidencijski broj nabave: MN-7-24
  • broj objave: 2024/S F02-0000795
  • Datum slanja: 7.2.2024.
  • Datum dostave:  28.2.2024. do 14:00
  • poveznica:  https://eojn.hr/tender-eo/1551