Nabava električne energije za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika