Nabava usluge prijevoza učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac

Evidencijski broj nabave: VN-6-23

Datum objave: 25.8.2023.

Datum završetka: 31.8.2023.

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7962904