Nabava motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika