Nabava motornih vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

Evidencijski broj nabave: MN-19-23

Broj objave:  2023/S 0F2-0025749

Datum slanja: 16.6.2023.

Datum dostave: 7.7.2023. do 13:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7719447