Izvođenje radova u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije

Evidencijski broj nabave: MN-16-23

Broj objave:  2023/S 0F2-0025330

Datum slanja: 14.6.2023.

Datum dostave: 7.7.2023. do 11:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7709722