Radovi na adaptaciji učionica škola kojima je osnivač Zadarska županija u sklopu projekta STEM COUNTY

Evidencijski broj nabave: MN-15-23

Broj objave:  2023/S 0F2-0024816

Datum slanja: 12.6.2023.

Datum dostave: 7.7.2023. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7698409