Radovi na adaptaciji učionica škola kojima je osnivač Zadarska županija u sklopu projekta STEM COUNTY