Izgradnja skloništa za životinje

Evidencijski broj nabave: MN-10-23

Broj objave: 2023/S 0F2-0020765

Datum slanja: 12.5.2023.

Datum dostave: 30.6.2023. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7576735