Nabava naftnih derivata - loživo ulje za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika