Nabava usluge osiguranja imovine i osoba za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika