Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika