Zajednički postupak nabave za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika