Izvođenje radova na Osnovnoj školi Zemunik – II. faza