Usluga tjelesne zaštite imovina i osoba

Evidencijski broj nabave: MN-9-20
Broj objave u EOJN: 2020/S F21-0012212
Datum slanja: 23.3.2020.
Datum završetka: 9.4.2020. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3771847