Zajednički postupak nabave poštanskih usluga za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika

Evidencijski broj nabave: VN-1-20
Broj objave u EOJN:  2020/S 058-139882
Datum slanja: 18.3.2020.
Datum dostave: 8.4.2020. do 10:00 sati

Poveznica:   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3757990