Zajednički postupak nabave električne energije za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika

Evidencijski broj nabave: VN-2-19
Broj objave u EOJN:  2019/S 0F2-0039435
Datum slanja: 4.10.2019.
Datum dostave: 11.11.2019. do 10:00 sati

Poveznica:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3250742