Izrada programske, strateške i planske dokumentacije za integrirani program Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa

  • Evidencijski broj nabave: MN-3-19
  • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0025375
  • Datum slanja: 27.6.2019
  • Datum dostave: 18.7.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2941352