Zajednički postupak nabave motornog benzina i dizel goriva za potrebe Zadarske županije i pojedinih korisnika

Evidencijski broj nabave: VN-1-19
Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0017618
Datum slanja: 29.4.2019.
Datum dostave: 4.6.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2734706