Jednostavna nabava u 2019. godini
Naziv objave
Datum objave
Rok za dostavu
Status postupka
Ponovljeni poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za pješački prijelaz preko pruge
20.05.2019
27.05.2019
Ponovljen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade procjene poslovnog udjela Zadarske županije u EKO d.o.o. Zadar
17.05.2019
23.05.2019
U tijeku
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge organiziranja nagradnog dvodnevnog izleta-paket aranžman za učenike srednjih škola i njihove mentore
06.05.2019
17.05.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge prikupljanja audio i video dokumentacije na lokalnoj razini s područja Zadarske županije, te izrada dokumenta „Elementi povijesne baštine Zadarske županije“
08.05.2019
16.05.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge kontrole kakvoće mora
06.05.2019
13.05.2019
Završen
Poziv na dostavu ponuda za uslugu sistematskog pregleda djelatnika Zadarske županije
12.04.2019
03.05.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala
17.04.2019
25.04.2019
Završen
Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnog nadzora na energetskoj obnovi OŠ Nikole Tesle Gračac
12.04.2019
19.04.2019
Završen
Poziv na dostavu ponude nabava usluge izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije
05.04.2019
16.04.2019
Završen
Poziv na dostavu ponuda nabava radova na arheološkom istraživanju na kat. čest. 4929/6 k.o. Zadar
05.04.2019
11.04.2019
Završen

Ispis   E-mail