Nabava male vrijednosti za 2019. godinu
Naziv objave
Datum slanja
Rok za dostavu
Status postupka
Nabava poštanskih usluga
26.07.2019
12.08.2019
Završen
Izrada programske, strateške i planske dokumentacije za integrirani program Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa
28.06.2019
18.07.2019
Završen
Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike
21.06.2019
16.07.2019
Završen
Vodoistražni radovi na tri predviđene prioritetne lokacije na području Zadarske županije
03.06.2019
28.06.2019
Završen
Usluga izrade studije izvodljivosti sa cost benefit analizom za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ sa analizom za svaki pojedini objekt kulture baštine i analizom za difuzne/integralne hotele u Pagu i Benkovcu
15.05.2019
05.06.2019
Završen
Usluga izrade i postavljanja prometne i turističke signalizacije "Zadar Bike Magic"
10.05.2019
03.06.2019
Završen
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Nikole Tesle Gračac
15.04.2019
09.05.2019
Završen
Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba
18.03.2019
08.04.2019
Završen
Prijevoz učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac – linija zapad
18.03.2019
05.04.2019
Završen
Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba
06.02.2019
20.02.2019
Završen
Nabava male vrijednosti za 2018. godinu

Ispis   E-mail