Nabava male vrijednosti za 2019. godinu
Naziv objave
Datum slanja
Rok za dostavu
Status postupka
Usluga izrade studije izvodljivosti sa cost benefit analizom za integrirani program „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ sa analizom za svaki pojedini objekt kulture baštine i analizom za difuzne/integralne hotele u Pagu i Benkovcu
15.05.2019
05.06.2019
U tijeku
Usluga izrade i postavljanja prometne i turističke signalizacije "Zadar Bike Magic"
10.05.2019
03.06.2019
U tijeku
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Nikole Tesle Gračac
15.04.2019
09.05.2019
Završen
Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba
18.03.2019
08.04.2019
Završen
Prijevoz učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac – linija zapad
18.03.2019
05.04.2019
Završen
Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba
06.02.2019
20.02.2019
Završen
Nabava male vrijednosti za 2018. godinu

Ispis   E-mail