Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba

Evidencijski broj nabave: MN-8-19

Broj objave u EOJN: 2019/S F21-0009715

Datum slanja: 15.3.2019.

Datum završetka: 8.4.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2593911