Prijevoz učenika Osnovne škole Nikole Tesle Gračac – linija zapad

Evidencijski broj nabave: MN-5-19

Broj objave u EOJN: 2019/S 0F2-0009767

Datum slanja: 15.3.2019.

Datum završetka: 5.4.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2595262