Nabava usluge tjelesne zaštite imovina i osoba

Broj objave u EOJN: 2019/S F21-0004235

Evidencijski broj nabave: MN-8-19

Datum objave: 6.2.2019.

Datum završetka: 20.2.2019. do 10:00 sati

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2476696