Izvođenje radova na energetskoj obnovi školske zgrade u Perivoju Vladimira Nazora Zadar

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0034958
  • Evidencijski broj nabave: MN-2-18
  • Datum objave: 12.12.2018.
  • Datum završetka: 4.1.2019.

Poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2320123