Nabava radova na izgradnji nove zgrade Centra novih tehnologija

  • Broj objave u EOJN: 2018/S 0F2-0024676
  • Evidencijski broj nabave: MN-5-18
  • Datum objave: 11.9. 2018.
  • Datum dostave: 3.10.2018. do 10:00 sati

poveznica https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2051409